top of page

Декларація прав дитини — міжнародна декларація, проголошена генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року.

1. Усі діти, незалежно від їхньої раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, націо­нального чи соціального походження, майнового стану мають пра­ва, які містяться в Декларації прав дитини.

 «Ми — діти світу. Хто б ні був нашими батьками, де б ми не жили, у щоб ми не вірили, відносьтесь до нас як до рівних. Ми зас­луговуємо, щоб отримати все краще, що може дати світ».

  2. Дитина повинна бути забезпечена особливим захистом і сприятливими умовами для її фізичного й духовного розвитку.

 «Захищайте нас, щоб ми могли рости в умовах свободи й збереження гідності».

 3. Дитина має право з моменту народження на ім'я та громадянство.

 «Нехай у нас будуть своє ім'я і земля, котру ми зможемо нази­вати своєю».

 4. Дитина має право на належне харчування, житло, медичне обслуговування.

  «Ми не повинні мерзнути, голодувати. Ми повинні мати свій дім».

 5. Діти, які мають фізичні, психічні або соціальні вади, мають право на особливу турботу, навчання та лікування.

 «Коли ми маємо проблеми у фізичному і розумовому розвит­ку, ви повинні більше піклуватися про нас і надавати нам більше уваги».

6. Діти повинні жити і виховуватись в сім'ї. Сус­пільство і уряд повинні забезпечити дітей, які позбавлені батьків­ського піклування, всім необхідним для життя і розвитку.

 «Дайте нам жити в сім'ї. Коли сім'я не може піклуватися про нас, візьміть нас до себе».

 7. У дитини є право на безкоштовну освіту.  Дитина також має право відпочивати й гратися.

  «Вчить нас добре, щоб ми були щасливі й прожили життя. Дайте нам можливість грати, щоб в процесі гри ми навчались».

 8. Діти завжди повинні бути першими серед тих, кому треба надати допомогу і підтримку.

 «Хай в тяжку годину ми будемо першими, кому ви надаєте допомогу. Майбутнє світу залежить від нас».

9. Дитина повинна бути захищена від жорсто­ких дій, експлуатації. Дитяча праця заборонена.

 «Захистіть нас від жорстокості і від тих, хто може з нами пога­но поводитись».

10. Дитина повинна бути захищеною від расової, релігійної та інших видів дискримінації і виховуватися в дусі взаєморозуміння, братерства, дружби між всіма людьми світу.

 «Ростіть нас в дусі порозуміння, свободи, любові, терпимості. Коли ми будемо дорослими, ми будемо розповсюджувати мир, брат­ство, взаєморозуміння між народами усього світу».

bottom of page