top of page
1-removebg-preview.png

Ми прагнемо, щоб наша школа стала острівцем людяності і гуманізму, творчості й постійного пошуку, щоб її випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу - розум у голові, щирість у серці, здоров'я в тілі.

Соціально- психологічна служба школи працює згідно Положення Психологічної Служби Системи Освіти України. Її роботу забезпечує:

практичний психолог – Пилипчук Алла Вікторівна (pylypchuk.av1@gmail.com),

Графік роботи

Понеділок - П'ятниця
9:00 - 15:00

соціальний педагог – Ольшанецька Яна В'ячеславівна.
2-removebg-preview.png

Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України. Співпрацює з органами охорони здоров’я, соціального захисту, сім'ї та молоді, внутрішніх справ іншими зацікавленими організаціями та відомствами.

Працівники соціально-психологічної служби школи:

- керуються етичним кодексом психолога;

- дотримуються педагогічної етики, поважають гідність учнів, педагогічних працівників, батьків, захищають їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;

- пропагують здоровий спосіб життя, підвищують рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;

- зберігають професійну таємницю, не поширюють відомості, отримані в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди учню, педагогічному працівнику, батькам чи їх оточенню;

- постійно підвищують свій професійний рівень;

- знають програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

Рисунок1-removebg-preview.png

Психологічна служба в своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», чинним законодавством України. Співпрацює з органами охорони здоров’я, соціального захисту, сім'ї та молоді, внутрішніх справ іншими зацікавленими організаціями та відомствами.

Працівники соціально-психологічної служби школи:

- керуються етичним кодексом психолога;

- дотримуються педагогічної етики, поважають гідність учнів, педагогічних працівників, батьків, захищають їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;

- пропагують здоровий спосіб життя, підвищують рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;

- зберігають професійну таємницю, не поширюють відомості, отримані в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди учню, педагогічному працівнику, батькам чи їх оточенню;

- постійно підвищують свій професійний рівень;

- знають програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

Рисунок2-removebg-preview.png

Основні напрями діяльності психолога в школі:

 1. Психологічне просвітництво

– формування у учнів, вихованців та їхніх батьків (законних представників), у педагогічних працівників і керівників освітніх установ потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного розвитку. Створення умов для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення учнів, вихованців на кожному віковому етапі, а також у своєчасному попередженні можливих порушень у становленні особистості і розвитку інтелекту;

2. Психологічна профілактика

– попередження виникнення явищ дезадаптації учнів, вихованців в освітніх установах, розробка конкретних рекомендацій педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) з надання за допомоги в питаннях виховання, навчання і розвитку;

3. Психологічна діагностика

– поглиблене психолого-педагогічне вивчення учнів, вихованців протягом усього періоду навчання, визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенційних можливостей у процесі навчання і виховання, у професійному самовизначенні, а також виявлення причин і механізмів порушень у навчанні, розвитку, соціальної адаптації.

4. Психологічна корекція

– активний вплив на процес формування особистості в дитячому віці і збереження її індивідуальності, здійснюване на основі спільної діяльності педагогів – психологів, дефектологів, логопедів, лікарів, соціальних педагогів та інших фахівців. Ця робота включає в себе елементи гри і рисункові методи (в залежності від віку дитини). Проведення позакласних заходів (класна година, година психолога) також входять до компетенції психолога.

5. Консультативна діяльність

– надання допомоги учням, вихованцям, їх батькам (законним представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу в питаннях розвитку, виховання і навчання за допомогою психологічного консультування. Складання психолого-педагогічної характеристики дитини, яка розкриває розвиток всіх сфер і психічних процесів, здоров’я.

Рисунок3-removebg-preview.png

«ТЕЛЕФОН ДОВІРИ»

Ти опинився в складній життєвій ситуації? Шукаєш відповіді на особисті запитання? Тебе принижують, змушують до чогось? Можливо, тебе втягують або вже втягнули в погану компанію і тепер ти не знаєш, як бути? Зателефонувавши по «ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ», ти можеш анонімно порадитися з кваліфікованими консультантами у вирішенні твоєї проблеми.

 Телефон довіри - один з видів соціально значимих послуг. Надає можливість анонімної телефонної бесіди з кваліфікованим консультантом. Телефон довіри – служба, куди можна звернутися з будь-яким питанням, на яке ти шукаєш відповідь.

Кожна людина, яка звертається на телефон довіри, має право розраховувати на наступне: 

  1. Конфіденційність (таємницю розмови);

  2. Можливість виговоритися; 

  3. Допомогу в пошуку рішення;

  4. Отримати координати інших служб. 

11111.jpg
bottom of page